Aktuality

Aktualizace harmonogramu výzev v OPPIK

31 мая 2018 г.  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem května byl aktualizován harmonogram letošních výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Termíny hlavních výzev by měly být následující:Aplikace - datum vyhlášení 15.6.2018, příjem žádostí od 28.8.2018 ...

Potvrzena nová výzva v programu Trio

23 мая 2018 г.  ·  Ing. Martin Bednář

Poslední dubnový den vláda rozhodla, že i v letošním roce bude opět vyhlášen program Trio. Jedná se o program na podporu na výzkum a vývoj, který byl opakovaně vyhlašován v minulých letech, letos však bylo jeho další pokračování nejisté. Nyní je již ...

Nová výzva programu Aplikace

9 мая 2018 г.  ·  Ing. Martin Bednář

V červnu by měla být vyhlášena nová výzva programu Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Jedná se o jeden ze základních dotačních programů na podporu výzkumu a vývoje v České republice, který určitě stojí za ...

Nepřímá daňová podpora na výzkum a vývoj v roce 2016

17 апреля 2018 г.  ·  Ing. Martin Bednář

Souhrnné údaje o využívání nepřímé veřejné podpory na výzkum a vývoj za rok 2016 publikoval Český statistický úřad. Oproti roku 2015 byl zaznamenán významný pokles z pohledu celkové výše této podpory. Více informací si můžete přečíst v článku.

Nová výzva programu Inovace

13 апреля 2018 г.  ·  Ing. Martin Bednář

V průběhu června 2018 by měla být vyhlášena nová výzva programu Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Je tak správný čas si krátce přiblížit základní charakteristiky a náležitosti tohoto programu.Program ...

Náležitosti technické dokumentace k odčitatelné položce na výzkum a vývoj

5 апреля 2018 г.  ·  Ing. Martin Bednář

V návaznosti na náš seminář pořádaný k tématu odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV) ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers (PwC) v Praze přinášíme bližší obsah jednotlivých přednášek. První přednášku o zkušenostech z kontrol finančních ...

Šestá výzva programu DELTA (TAČR)

4 апреля 2018 г.  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 6.6.2018 by Technologická agentura České republiky (TAČR) měla vyhlásit a současně pro podávání žádostí otevřít šestou výzvu programu DELTA. Tento program je zaměřen na podporu výzkumných či vývojových projektů. které probíhají ve spolupráci s ...

Rada pro výzkum, vývoj a inovace uspořádala dne 20.3. 2018 konferenční setkání k implementaci nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programu účelové podpory. Více informací si můžete přečíst v článku.

Zkušenosti z kontrol finančních úřadů

13 марта 2018 г.  ·  Ing. Martin Bednář

V návaznosti na náš seminář pořádaný k tématu odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV) ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers (PwC) v Praze přinášíme bližší obsah jednotlivých přednášek. První přednášku nazvanou Zkušenosti z kontrol ...

Dne 28.1.2018 byla zveřejněna 4. výzva programu Epsilon. V rámci této výzvy mohou být podpořeny projekty výzkumu či vývoje ze široké škály průmyslových odvětví. Žádosti lze podat od 1.3.2018 do 12.4.2018, proces zpracovávání žádosti by tak měl být ...