Inovace

Na co je dotační program určen?

Dotační program Inovace slouží k nákupu nové výrobní technologie, stroje, softwaru nebo práva duševního vlastnictví pro výrobu inovativních produktů z Vašeho předchozího výzkumu a vývoje, nebo z nakoupených patentů a licencí. 

Pro koho je dotační program určen?

Program je určen pro malé a střední podniky (<250 zaměstnanců). Dále potom pro velké podniky, které program využijí v projektech, zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů, či úsporu vody

Jaké jsou podmínky a cíle dotačního programu?

Cílem dotačního programu je podpořit podniky v inovacích. Mezi uznávané inovace patří nejčastěji:

  • produktová inovace - zlepšení technických a uživatelných parametrů produktu,
  • procesní inovace - zefektivnění procesů výroby a poskytování služeb,
  • organizační inovace - zavádění nových nástrojů pro zlepšení procesů uvnitř podniku (například nákup softwarů),
  • marketingová inovace - slouží k nárůstu prodeje produktů díky významné změně (nové balení, jiné komunikační kanály apod.).

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro program Inovace?

Za způsobilé jsou pokládány náklady na pořízení nových technologií, stavby a jejich zhodnocení, projektovou dokumentaci, práva
k užívání duševního vlastnictví. Dále lze za způsobilé náklady považovat i nákup potřebného hardwaru, softwaru a dat. 

Jaká je míra podpory?

Míra podpory se liší v závislosti na velikosti podniku.  U malých podniků lze získat až 45 % ze způsobilých výdajů, u středních 35 %
a velkých 25 %.