Dotace
a dotační programy

Pomůžeme Vám získat dotace pro Vaše projekty. 

Nejste si jistí, která dotace je ta správná pro Váš projekt? Domluvte si nezávaznou konzultaci, a my Vám poradíme.

Prostřednictvím dotací mohou podniky získat finanční prostředky na realizaci svých investičních i výzkumně-vývojových aktivit.
Oblasti dotační podpory pokrývají celý životní cyklus výrobku od prvotního nápadu až po finální uvedení na trh.
Dotační programy neprobíhají kontinuálně, ale jsou závislé na vyhlašování výzev evropských a národních programů a jejich harmonogramu.

Přehled dotačních výzev

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulátoru

Dotace na fotovoltaické elektrárny je určená pro malé, střední i velké podniky na území ČR.

Dotace má umožnit podnikům instalaci nových fotovoltaických systémů instalovaných na střechách, nebo podnikatelských budovách.

Otevřena
do 31. 8. 2022

Digitální podnik 

Dotace digitální podnik je určená pro malé, střední i velké podniky v ČR ve vybraných regionech. 

Cílem dotace je podpořit české podniky k využívání digitálních technologií a zvýšit tak úroveň digitalizace či automatizace, která povede k optimalizaci firemních procesů. Podmínkou pro získání dotace je, že projekt musí přispět k zásadní změně celkového výrobního postupu v podniku.

Otevřena
do 16. 9. 2022

Nové obnovitelné zdroje v energetice

Program je určen pro stávající nebo budoucí držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Dotační program je zaměřen na podporu instalací nových fotovoltaických elektráren (FVE). 

V dotačním programu se nachází dvě dotační výzvy.

Otevřena

Úspora energie

O dotaci mohou zažádat podniky všech velikostí se sídlem na území České republiky. 

Dotace je určená k podpoře projektů snižující energetickou náročnost podniků.

Připravuje se

TREND - nováčci

Dotace je určená pro malé, střední
a velké podniky na území celé ČR (i na území hlavního města Prahy), které v posledních pěti letech nečerpaly žádnou podporu na výzkum a vývoj v celkové výši nad 1 mil. korun. 

Připravuje se

Virtuální podnik 

Dotace virtuální podnik je určená pro malé, střední i velké podniky v ČR (i na území hlavního města Prahy). Podporované subjekty mohou spadat do libovolného odvětví mimo odvětví: zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura.

Cílem je podpořit české podniky k využívání digitálních technologií a zvýšit tak úroveň digitalizace či automatizace, která povede k výraznému posunu v digitalizaci.

Otevřena 
do 16. 9. 2022

Úspora vody v podnicích 

Dotace na úsporu vody v podnicích je určená pro malé, střední i velké podniky na území ČR. 

Dotace je určená na zřizování vodních ploch zadržujících vodu v areálech podniku, recyklaci a úsporu vody ve výrobních i nevýrobních podnicích.

Otevřena
do 30. 9. 2022

Aplikace

Program je určen pro podniky všech velikostí, které působí ve vybraných oblastech.

Dotační program Aplikace slouží pro podporu projektů zaměřených na výzkum a vývoj, které mají tržní potenciál.

Připravuje se

Inovace

Dotační program Inovace slouží k nákupu nové výrobní technologie, stroje, softwaru nebo práva duševního vlastnictví pro výrobu inovativních produktů z Vašeho předchozího výzkumu a vývoje, nebo z nakoupených patentů a licencí. 

Připravuje se

Cirkulární řešení v podnicích

Dotace na cirkulární řešení v podnicích je určená pro malé, střední i velké podniky na území ČR. 

Dotace bude sloužit  na pořízení technologií, stavebních prací a inženýrských sítí, které budou sloužit k úpravě a opětovnému využití druhotných surovin (vedlejší produkty nebo upravené odpady) ve výrobě.

Připravuje se

Proces získání dotací

Získání dotace probíhá ve dvou krocích. Před spuštěním celého procesu je nutné sestavit dotační žádost. Její tvorba je poměrně složitá
a vyžaduje znalost specifické terminologie. Každý dotační program má jiné požadavky na náležitosti tohoto dokumentu a neexistuje tak plošně využitelný vzor žádosti o dotaci. Pro úspěšné podání žádosti je zpravidla nutné realizovat důslednou vstupní analýzu projektu, vyhodnotit veškerá jeho rizika, analyzovat možnost podpory v režimu de minimis a zpracovat studii proveditelnosti dotačního projektu. Všechny tyto činnosti provedeme za Vás a žádost o dotaci připravíme. Navíc pro Vás zajistíme
i projektový management.

Projektový management

Po vypracování žádosti je zahájen proces jejího schvalování. Schválením dotační žádosti však naše práce nekončí.

Zajistíme za Vás projektový management dotačního projektu tak, aby vše probíhalo v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace. Průběžně budeme evidovat náklady spojené s projektem, monitorovat celý proces a zajišťovat proplácení dotace po etapách.

Zeptejte se na to, co Vás zajímá. 

Napište nám.