Dotace
a dotační programy

Pomůžeme Vám získat dotace pro Vaše projekty. 

Nejste si jistí, která dotace je ta správná pro Váš projekt? Domluvte si nezávaznou konzultaci, a my Vám poradíme.

Prostřednictvím dotací mohou podniky získat finanční prostředky na realizaci svých investičních i výzkumně-vývojových aktivit.
Oblasti dotační podpory pokrývají celý životní cyklus výrobku od prvotního nápadu až po finální uvedení na trh.
Dotační programy neprobíhají kontinuálně, ale jsou závislé na vyhlašování výzev evropských a národních programů a jejich harmonogramu.

Proces získání dotací

Získání dotace probíhá ve dvou krocích. Před spuštěním celého procesu je nutné sestavit dotační žádost. Její tvorba je poměrně složitá
a vyžaduje znalost specifické terminologie. Každý dotační program má jiné požadavky na náležitosti tohoto dokumentu a neexistuje tak plošně využitelný vzor žádosti o dotaci. Pro úspěšné podání žádosti je zpravidla nutné realizovat důslednou vstupní analýzu projektu, vyhodnotit veškerá jeho rizika, analyzovat možnost podpory v režimu de minimis a zpracovat studii proveditelnosti dotačního projektu. Všechny tyto činnosti provedeme za Vás a žádost o dotaci připravíme. Navíc pro Vás zajistíme
i projektový management.

Projektový management

Po vypracování žádosti je zahájen proces jejího schvalování. Schválením dotační žádosti však naše práce nekončí.

Zajistíme za Vás projektový management dotačního projektu tak, aby vše probíhalo v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace. Průběžně budeme evidovat náklady spojené s projektem, monitorovat celý proces a zajišťovat proplácení dotace po etapách.

Zeptejte se na to, co Vás zajímá. 

Napište nám.