Dotace
a dotační programy

Pomůžeme Vám získat dotace pro Vaše projekty. 

Nejste si jistí, která dotace je ta správná pro Váš projekt? Domluvte si nezávaznou konzultaci, a my Vám

poradíme.

Prostřednictvím dotací mohou podniky získat finanční prostředky na realizaci svých investičních i výzkumně-vývojových aktivit.
Oblasti dotační podpory pokrývají celý životní cyklus výrobku od prvotního nápadu až po finální uvedení na trh.
Dotační programy neprobíhají kontinuálně, ale jsou závislé na vyhlašování výzev evropských a národních programů a jejich harmonogramu.

Dotační výzvy

Fotovoltaické elektrárny

Dotace na fotovoltaické elektrárny je určená pro malé, střední i velké podniky na území ČR.

Dotace má umožnit podnikům instalaci nových fotovoltaických systémů instalovaných na střechách, nebo podnikatelských budovách.

Míra dotační podpory je až 50 %. Více...

Cirkulární řešení v podnicích

Dotace na cirkulární řešení v podnicích je určená pro malé, střední i velké podniky na území ČR. 

Dotace bude sloužit  na pořízení technologií, stavebních prací a inženýrských sítí, které budou sloužit k úpravě a opětovnému využití druhotných surovin (vedlejší produkty nebo upravené odpady) ve výrobě.

Míra dotační podpory je až 60 %. Více...

Úspora vody v podnicích

Dotace na úsporu vody v podnicích je určená pro malé, střední i velké podniky na území ČR. 

Dotace je určená na zřizování vodních ploch zadržujících vodu v areálech podniku, recyklaci a úsporu vody ve výrobních i nevýrobních podnicích.

Míra dotační podpory je až 60 %. Více...

Inovace

Inovace slouží k nákupu nové výrobní technologie, stroje, softwaru nebo práva duševního vlastnictví pro výrobu inovativních produktů z Vašeho předcházejícího výzkumu
a vývoje, nebo z nakoupených patentů a licencí. Více...

Úspora energie
Dotace je určená k podpoře projektů snižující energetickou náročnost podniků. O dotaci mohou zažádat podniky všech velikostí se sídlem na území České republiky. Výše podpory je až 50 %. Více...
Aplikace
Dotační program Aplikace slouží pro podporu projektů zaměřených na výzkum a vývoj, které mají tržní potenciál. Míra podpory se liší v závislosti na velikosti podniku. Více...
TREND - lídři

TREND - technologičtí lídři je dotace určená pro malé, střední a velké podniky na území celé ČR (i na území hlavního města Prahy), které již mají zkušenost
s výzkumem a vývojem provozovaným jimi samotnými nebo prostřednictvím výzkumné organizace. Míra podpory je až 70 %. Více....

TREND - nováčci
TREND - nováčci dotace je určená pro malé, střední
a velké podniky na území celé ČR (i na území hlavního města Prahy), které v posledních pěti letech nečerpaly žádnou podporu na výzkum a vývoj v celkové výši nad 1 mil. korun. Míra podpory je až 80 %. Více... 
THÉTA
Dotační program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Důležité u projektů je vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v oblastech energetiky. Míra podpory pro podniky je až 80 %. Více...

Aktuálně probíhá příjem žádostí v dotačních výzvách:

  • Fotovoltaické elektrárny
  • TREND - lídří - 6. veřejná soutěž
  • TREND - lídři - 7. veřejná soutěž
  • Úspora vody v podnicích

Proces získání dotací

Získání dotace probíhá ve dvou krocích. Před spuštěním celého procesu je nutné sestavit dotační žádost. Její tvorba je poměrně složitá
a vyžaduje znalost specifické terminologie. Každý dotační program má jiné požadavky na náležitosti tohoto dokumentu a neexistuje tak plošně využitelný vzor žádosti o dotaci. Pro úspěšné podání žádosti je zpravidla nutné realizovat důslednou vstupní analýzu projektu, vyhodnotit veškerá jeho rizika, analyzovat možnost podpory v režimu de minimis a zpracovat studii proveditelnosti dotačního projektu. Všechny tyto činnosti provedeme za Vás a žádost o dotaci připravíme. Navíc pro Vás zajistíme
i projektový management.

Projektový management

Po vypracování žádosti je zahájen proces jejího schvalování. Schválením dotační žádosti však naše práce nekončí.

Zajistíme za Vás projektový management dotačního projektu tak, aby vše probíhalo v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace. Průběžně budeme evidovat náklady spojené s projektem, monitorovat celý proces a zajišťovat proplácení dotace po etapách.

Zeptejte se na to, co Vás zajímá. 

Napište nám.