Investiční pobídky

Najdeme investiční pobídku i pro Vaši firmu.

Co je investiční pobídka?

Investiční pobídka je finanční či daňový stimul, který slouží ke zvýšení atraktivity investic na území České republiky. Má podobu slevy
na dani, osvobození od daně nebo hmotné podpory (na nábor či rekvalifikaci zaměstnanců).

Jaké náklady lze uplatnit?

V rámci investiční pobídky lze uplatnit následující náklady:

 • pořízení strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (sleva na dani),
 • pořízení nemovitosti (sleva na dani),
 • nová pracovní místa (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora),
 • rekvalifikace (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora).

Kdo může investiční pobídku využít?

Investiční pobídku mohou využívat společnosti všech velikostí. Výše podpory nemá v absolutních číslech horní hranici, procentně
je limitována velikostí podniku následovně:

 • malý podnik: 45 % způsobilých výdajů,
 • střední podnik: 35 % způsobilých výdajů,
 • velký podnik: 25 % způsobilých výdajů.

Investiční pobídku lze využít v téměř všech regionech České republiky kromě hlavního města Prahy a dalších vybraných velkých měst. Některé regiony jsou však účelově zvýhodněny nižší základní investicí. 

Existují tři základní druhy investičních pobídek. Každá z příslušných oblastí má svá následující specifika:

Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl

Základní podmínky:

 • investice v min. výši 10-80 mil. Kč (dle regionu a velikosti podniku),
 • minimálně 50 % investice do strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (tzn. investice do nemovitosti nemůže přesáhnout polovinu celkové výše investice),
 • udržitelnost 5 let.

Způsobilé výdaje:

 • pořízení strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (sleva na dani),
 • pořízení nemovitostí (sleva na dani),
 • nová pracovní místa (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora),
 • rekvalifikace (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora).

Výše podpory:

 • malý podnik: 45 % způsobilých výdajů,
 • střední podnik: 35 % způsobilých výdajů,
 • velký podnik: 25 % způsobilých výdajů.

Forma podpory:

 • sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu 10 let pro investiční výdaje,
 • podpora pro vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč,
 • podpora rekvalifikace či školení nových zaměstnanců až do výše 50 % školících nákladů,
 • osvobození od daně z nemovitosti po dobu 5 let (pouze ve vybraných lokalitách).
Investiční pobídky pro technologická centra

Základní podmínky:

 • investice v min. výši 10 mil. Kč,
 • minimálně 50 % investice do strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (tzn. investice do nemovitosti nemůže přesáhnout polovinu celkové výše investice),
 • vytvoření alespoň 20 pracovních míst,
 • udržitelnost 5 let,
 • v případě podání žádosti malým nebo středním podnikem je možné snížení hodnot na polovinu.

Způsobilé výdaje:

 • pořízení strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (sleva na dani),
 • pořízení nemovitostí (sleva na dani),
 • nová pracovní místa (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora),
 • rekvalifikace (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora).

Výše podpory:

 • malý podnik: 45 % způsobilých výdajů,
 • střední podnik: 35 % způsobilých výdajů,
 • velký podnik: 25 % způsobilých výdajů.

Forma podpory:

 • sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu 10 let pro investiční výdaje,
 • podpora pro vytváření nových pracovních míst až do výše 200 tis. Kč,
 • podpora rekvalifikace či školení nových zaměstnanců až do výše 50 % školících nákladů,
 • osvobození od daně z nemovitosti po dobu 5 let (pouze ve vybraných lokalitách).
Investiční pobídky pro centra strategických služeb

Základní podmínky:

 • mezinárodní přesah služeb centra na území alespoň dvou dalších států kromě České republiky,
 • vytvoření alespoň 20 pracovních míst pro centra zabývající se vývojem softwaru či datová centra,
 • vytvoření alespoň 70 pracovních míst pro centra sdílených služeb a opravárenská centra,
 • vytvoření alespoň 500 pracovních míst pro call centra,
 • udržitelnost 5 let,
 • v případě podání žádosti malým nebo středním podnikem je možné snížení hodnot na polovinu.

Způsobilé výdaje:

 • pořízení strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (sleva na dani),
 • pořízení nemovitostí (sleva na dani),
 • nová pracovní místa (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora),
 • rekvalifikace (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora).

Výše podpory:

 • malý podnik: 45 % způsobilých výdajů,
 • střední podnik: 35 % způsobilých výdajů,
 • velký podnik: 25 % způsobilých výdajů.

Forma podpory:

 • sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu 10 let pro investiční výdaje,
 • podpora pro vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč,
 • podpora rekvalifikace či školení nových zaměstnanců až do výše 50 % školících nákladů,
 • osvobození od daně z nemovitosti po dobu 5 let (pouze ve vybraných lokalitách).

Zeptejte se na to, co Vás zajímá.

Napište nám.