Odčitatelná
položka na výzkum
a vývoj

Snižte si daň díky Vašim projektům pomocí odčitatelné položky.

Nejste si jistí, zda lze využít odpočet u Vašeho projektu? Domluvte si s námi konzultaci zdarma a my Vám rádi poradíme.

Odčitatelná položka je jedním ze základních nástrojů používaných k financování podnikového výzkumu či vývoje v ČR.

Co lze zahrnout do výzkumu a vývoje?

Nejedná se pouze o vývoj v laboratoři, jak název může evokovat. Pokud se například chystáte přijít na trh s novým produktem,
nebo vylepšujete již stávající, probíhá výzkum a vývoj pravděpodobně i u Vás ve firmě. Typickými rysy těchto projektů jsou překonání technické nejistoty (popř. konstrukční...) a vytvoření, minimálně v rámci firmy, nového produktu. 

Nejčastěji se s těmito projekty setkáváme v oblastech IT, strojírenství, potravinářství, elektro-techniky, metalurgie a dalších. 

Jaké náklady můžete uplatnit? 

V rámci výzkumu a vývoje lze uplatit celou řadu nákladů, které se mohou při různých projektech lišit.
Nejčastěji se jedná o náklady na: 

  • zaměstnance, kteří se podílí na VaV projektech,
  • materiál pro výrobu prototypů a vzorků,
  • režijní náklady (energie),
  • odpisy na zařízení pořízených při realizaci VaV projektů,
  • nákup služeb například od vysokých škol či výzkumných institucí.

Potřebujete poradit jak odčitatelnou položku zaúčtovat? Rádi Vám poradíme.  

Úspora díky odčitatelné položce může být opravdu zajímavá. Podívejte se kolik jsme pomohli uspořit našim klientům za minulé daňové období.

Kdo může využít odčitatelnou položku na výzkum a vývoj?

Odčitatelná položka je dostupná pro firmy všech velikostí na území celé České republiky. Limitem není ani oblast podnikání. Odpočet
je daný zákonem a lze ho uplatňovat po celou dobu výzkumu a vývoje na neomezeném množství projektů současně. Důležité je mít podané oznámení o záměru u správce daně. 

Jak odpočet na výzkum a vývoj funguje?

Odčitatelná položka v České republice funguje na principu dvojího uplatnění. To znamená, že si náklady na výzkum a vývoj uplatníte hned dvakrát. Poprvé v nákladech a podruhé v daňovém odpočtu. Od základu daně si můžete odečíst náklady ve výši 100 %, horní hranice daňového odpočtu není zákonem stanovena. V zájmu zajištění jednotného postupu při aplikaci uvedených ustanovení vydává Ministerstvo financí pokyn MF - 17. Dokumentů upravujících odčitatelnou pololožku je však více. O těchto dokumententech se více dozvíte v našich článcích Klíčové dokumenty pro uplatnění odčitatelné položky. 

Jak probíhá spolupráce?

Vstupní posouzení

Vstupní posouzení je prováděno formou odborně vedené diskuze. Na schůzce by měly být přítomny všechny odpovědné osoby podílející se na projektu. Během tohoto setkání s Vámi naši specialisté proberou Vaše projekty v technické rovině. Výsledkem vstupního posouzení je doporučení, zda má smysl ve Vaší společnosti daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje uplatňovat.

Technická analýza

Na základě dat ze vstupního posouzení se Váš projekt dostane do rukou našich specialistů technické dokumentace. Ti provedou obsáhlou technickou analýzu projektu, v rámci které definitivně ověří jeho způsobilost pro daňový odpočet.  Tento rozbor za Vás provedeme my, od Vás budeme potřebovat jen dodání podkladů.

Finanční analýza 

Podobně jako technická analýza tak i finanční vychází z dat získaných během vstupního posouzení. V rámci této analýzy naši ekonomičtí pracovníci prověřují všechny náklady plánované pro projekt výzkumu a vývoje ( např. mzdy, náklady na materiál, daňové odpisy a jiné), Posuzována je především jejich relevantnost. Stejně jako u technické analýzy i tento rozbor bude probíhat výhradně
z naší strany. Od Vás budeme potřebovat opět pouze podklady a součinnost. Ušetříme Vám tím spoustu času. 

Reálné vyčíslení

V této fázi nahradíme plánované výdaje těmi skutečnými. Náklady prověříme s Vaším účetním oddělením. Pro účely uplatnění odečitatelné položky provedeme rovněž analýzu evidence majetku pro všechny odpisové skupiny. Po doplnění projektu o skutečné náklady bude vypočtena reálná hodnota daňového zvýhodnění. Za toto vyčíslení přebíráme plnou zodpovědnost a případnou obhajobu před správcem daně provedeme za vás. 

Plně ctíme zásadu mlčenlivosti. Všechny informace které nám poskytnete, použijeme pouze pro účely zpracování projektů. 

Zeptejte se na to, co vás zajímá. 

Napište nám.