Daňové
poradenství 

Naší prioritou je dlouhodobá spokojenost
a důvěra klienta.

Pokud se daří Vám, daří se i nám.

Co spadá do daňového poradenství?

 • zastoupení před správcem daně (na základě plné moci),
 • podání daňového přiznání,
 • kontrola účetnictví,
 • optimalizace daňových povinností.

V čem dalším Vám můžeme pomoci?

 • poradíme Vám při složitějších daňových a ekonomických případech,
 • budeme mezičlánkem mezi účetní sekcí a  managementem,
 • pomůžeme Vám i při složitějších obchodních rozhodnutích,
 • přijímáme žádosti o závazná posouzení.

V čem vynikáme?

Při realizaci daňového poradenství vycházíme především ze zkušeností našeho daňového poradce Ing. Michala Linharta vedeného
v Komoře daňových poradců pod číslem 2815.  Mimo běžné činnosti daňového poradenství Vám můžeme poskytnout i jistý
nadstandard, Díky spolupráci s klienty z různých oborů jsme získali mnohé zkušenosti. Rádi Vám také poskytneme daňové
poradenství i v mezinárodním obchodě, který má mnoho specifik. Samozřejmostí je poradenství v oblasti výzkumu, vývoje a dotací. 

Poradenství v účtování odčitatelné položky

Odčitatelná položka funguje na základě dvojího odpočtu. Poprvé v nákladech a podruhé v daňovém odpočtu. Od základu daně
si můžete odečíst náklady ve výši 100 %, výše daňového odpočtu není zákonem limitována. Daňový odpočet je dán zákonem
č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud potřebujete poradit s konkrétním případem, obraťte se na nás. 

Mnoho firem netuší, že ve své firmě provádí výzkum a vývoj. Vyžádejte si u nás nezávaznou konzultaci vašeho projektu. 

Poradenství v účtování dotací

V dotacích z Evropských strukturálních fondů je složité se vyznat. Pomůžeme Vám zorientovat se v této složité oblasti
a pomůžeme Vám k získání dotace

Naše služby spojené s účtováním dotací se týkají především následujících oblastí:

 • příprava veškerých účetních dokladů,
 • analytické účetnictví,
 • účetní evidence způsobilých a nezpůsobilých výdajů,
 • kontrola a evidence faktur,
 • kontrola a evidence karet majetku,
 • zajištění souladu účtování jednotlivých položek Vaší dotace se zákonem o účetnictví a podmínkami dotačního titulu.

Pokud potřebujete poradit s konkrétním případem, obraťte se na nás.