Evropská komise schválila OP TAK

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, známý jako OP PIK (2014 – 2022) měl v průběhu roku 2021 navázat Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Vyjednávání s Evropskou komisí se však protáhlo o více než půl roku. Nyní byl OP TAK Evropskou komisí konečně schválen a již v průběhu léta se dá očekávat vypsání prvních výzev. Které to budou? A co můžeme od OP TAKu očekávat?

OP TAK spadá pod Národní plán obnovy (NPO) a stal se přímým nástupcem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost, na který úzce navazuje. Stejně jako jeho předchůdce poskytuje další příležitosti podpory podnikání v oblasti výzkumu vývoje, inovací a digitalizace, dále potom rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, chytré energetiky, cirkulární ekonomiky či čisté mobility. OP TAK s sebou přináší ovšem i několik změn. Pojďme si nyní tento program stručně představit.


Oproti svému předchůdci, který cílil především na technologické inovace, se OP TAK přelévá do dalších unikátních oblastí a více se soustředí na udržitelnost v kombinaci s inovativními řešeními, které jsou rozděleny do sedmi priorit. Nejvyšší podpory se přitom dočká priorita č. 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství s alokací 27,2 miliard korun. Celkem je z fondů EU alokováno 81,5 miliardy.

Další změnou, kterou OP TAK přináší, je možnost využít kombinace finančního nástroje s dotací v rámci jednoho projektu.

OPTAK primárně cílí na malé a střední podniky. Co se velkých podniků týče, zavádí tento program nové podkategorie „small mid-caps“
a „mid-caps“. Které podniky spadají pod tyto kategorie, Vám napoví obrázek níže. Stejně jako u OP PIKu se budou moci velké podniky zapojit v oblastech výzkumu, vývoje či energetiky.

Dle ministra průmyslu a obchodu se dočkáme prvních dotačních výzev z oblasti energetiky a výzkumu, vývoje a inovací již v průběhu tohoto léta. Podle projektové manažerky agentury API (zprostředkující subjekt pro OP PIK i OP TAK) se bude pravděpodobně jednat
o výzvy:

  • Aplikace
  • Inovace
  • Inovační Vouchery
  • Proof of Concept
  • Spolupráce
  • Úspory energie
  • Obnovitelné zdroje
  • Smart Girds

Prvních výzev se tak dočkáme poměrně brzy od schválení operačního programu. Stane se tak díky Ministerstvu průmyslu a obchodu, které nečekalo s přípravou programu až na schválení unijní legislativy. Nový programový dokument se zpracovával průběžně ve spolupráci s hospodářskými, sociálními či územními partery a zároveň se vedl neformální dialog s Evropskou komisí. Poslední dva měsíce se nesly v duchu intenzivních oboustranných jednání, která vedla k finalizaci programu a jeho schválení. Díky tomuto přístupu je OP TAK mezi prvními schválenými programy na podporu podniků v rámci EU.

Autorka článku: Petra Burešová