Zdeňka Březinová

Cíle výzkumu a vývoje

Cíle výzkumu a vývoje

Faktory technické nejistoty

Faktory technické nejistoty

Ocenitelný prvek novosti

Ocenitelný prvek novosti