Oznámení o zahájení projektu výzkumu a vývoje

2. dubna 2020  ·  Ing. Martin Bednář

Včera uplynul rok od chvíle, kdy nabyla účinnosti novela zákona zavádějící povinnost ohlašování nových projektů výzkumu a vývoje potenciálně vhodných pro odčitatelnou položku na výzkum a vývoj správci daně. Dá se tak již poměrně dobře hodnotit, jaké důsledky pro firmy měla. Povinné ohlašování nových projektů odčitatelné položky výzkumu a vývoje správci daně vypadá na první pohled jednoduše, přesto s sebou nese řadu potenciálních úskalí. Název projektu nesmí být po celou dobu jeho průběhu změněn, zároveň musí být natolik konkrétní, aby bylo identifikovatelné, o co se v projektu jedná. Není tak možné projekt pojmenovat příliš obecně ("Výzkum a vývoj nového stroje") ani konkrétním firemním označením, ze kterého však správce daně nemá šanci zjistit, čeho se projekt týká ("Projekt X536-CBS").

U každého nového projektu navíc musí být firma schopna prokázat ocenitelný prvek novosti, technickou nejistotu a měřitelné (a vyhodnotitelné) cíle. Často tak řeší, jak si například poradit s velkým projektem trvajícím několik let, který se skládá z většího množství podprojektů. Nahlásit jej jako projekt „Výzkum a vývoj nové řady produktů“ není možné, název je příliš nekonkrétní. Hlásit každý podprojekt zvlášť zase přináší velké riziko s neustálým prokazováním novosti a z ní plynoucího technického pokroku. U každého dalšího takto hlášeného podprojektu by se zvyšovala hrozba nedostatečného technického pokroku a tím pádem nemožnosti prokázat ocenitelný prvek novosti. Spojení všech podprojektů do jednoho projektu, byť s dostatečně konkrétním názvem, musí být rovněž děláno maximálně citlivě. Je nezbytné být schopen průběžně vyhodnocovat cíle, obhájit novost projektu jako celku i vůči jeho jednotlivým součástem a dát si pozor na to, aby se v realizace celý projekt firmě důkazně nerozpadl pod rukama.

Uplynulý rok ukázal, že není radno nahlášení nového projektu v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj podcenit. Již od začátku je nutné přemýšlet nad všemi možnými důsledky v budoucnosti. Následná náprava špatných rozhodnutí je složitá a zbytečně může firmu připravit o peníze ať již částečným neuznáním výdajů projektu či náklady na jeho případnou obhajobu. před správcem daně.