Podzimní dotační výzvy

26. června 2020  ·  Ing. Martin Bednář

Ačkoliv se léto ještě ani nestihlo pořádně rozběhnout, v oblasti státní podpory výzkumu, vývoje a investic už přichází čas na zamyšlení se nad podzimními výzvami. Letos bude opět otevřeno několik zajímavých výzev z Operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost. Níže přinášíme přehled vybraných titulů k podpoře činností výzkumu a vývoje i k realizaci investičních projektů.

Aplikace

 • podpora činností výzkumu a vývoje,
 • způsobilými výdaji jsou především náklady na zaměstnance, materiál a režie,
 • žádosti lze podat od 14.9. do 15.12.2020,
  • 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik,
  • 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik,
  • 25 % způsobilých výdajů pro velký podnik,
 • při účinné spolupráci s vysokou školou, výzkumnou instituci či jinou firmou podpora vzroste o 15 %,
 • při realizaci výzkumu podpora dále vzroste, obvykle v jednotách procent,
 • bližší informace můžete nalézt zde: https://www.resea.cz/cs/dotace/aplikace

Inovace

 • podpora pořízení vybavení v návaznosti na dokončení prototypu nového produktu a jeho zavádění do výroby,
 • způsobilými výdaji jsou především stroje, přístroje, zařízení a software, v omezené míře nemovitosti,
 • žádosti lze podat od 15.10.2020 do 29.1.2021,
 • dotace:
  • 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik,
  • 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik,
  • 25 % způsobilých výdajů pro velký podnik,
 • bližší informace můžete nalézt zde: https://www.resea.cz/cs/dotace/inovace.

Potenciál

 • podpora nákupu vybavení pracovišť, v nichž budou realizovány vývojové aktivity,
 • způsobilými výdaji jsou především stroje, přístroje, zařízení a software, v omezené míře nemovitosti,
 • žádosti lze podat od 4.9. do 23.11.2020,
 • dotace dosahuje 50 % způsobilých výdajů pro podniky všech velikostí,
 • bližší informace můžete nalézt zde: https://www.resea.cz/cs/dotace/potencial.

Úspory energie

 • podpora realizace opatření vedoucích k úsporám energií na nemovitostech nebo nákupu nového úspornějšího strojního vybavení,
 • způsobilými výdaji jsou především výdaje na úspory na nemovitostech (zateplení, rozvody, osvětlení, topení, instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu, využití odpadní energie ve výrobních procesech atd.) a na nové energeticky úsporné stroje, přístroje a zařízení,
 • žádosti lze podat od podzimu 2020 do jara 2021 (bude ještě upřesněno),
 • dotace:
  • 50 % způsobilých výdajů pro malý podnik,
  • 40 % způsobilých výdajů pro střední podnik,
  • 30 % způsobilých výdajů pro velký podnik,
 • bližší informace můžete nalézt zde: https://www.resea.cz/cs/dotace/uspory-energie.

Nemovitosti

 • podpora přestavby brownfieldů na podnikatelské nemovitosti,
 • způsobilými výdaji jsou investice do rekonstrukce nemovitostí, v určitých případech i její demolice a výstavba nové nemovitosti,
 • žádosti lze podat od prosince 2020,
 • dotace:
  • 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik,
  • 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik,
 • bližší informace můžete nalézt zde: https://www.resea.cz/cs/dotace/nemovitosti.

Vzhledem k tomu, že u všech výše uvedených programů je možné vynakládat způsobilé výdaje po podání žádosti, je dobré žádost připravovat v létě a ihned po otevření výzvy ji podat. Zaujal-li Vás nějaký z programů, rád Vám jej představím osobně. V rámci naší činnosti následně jako u všech ostatních dotačních programů zařídíme především následující:

 • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
 • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
 • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
 • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
 • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení (nutná pro souhrnné investiční náklady nad 2 mil. Kč),
 • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
 • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu.