RRF - Nástroj na podporu oživení a odolnosti

V návaznosti na hospodářský šok způsobený pandemií Covid-19 představila Evropská komise návrh nařízení, kterým se zřizuje Nástroj na podporu oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Tento nástroj podpoří členské státy EU v období 2021 - 2027 a přispěje k větší odolnosti jejich ekonomik. Předběžně odhadovaná alokace finančních prostředků na granty pro ČR dosahuje přibližně 7,1 miliard eur. Tyto peníze budou rozděleny mezi následující oblasti:

Digitální ekonomika a společnost

Digitální vysokorychlostní sítě

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe

Posílení systému prevence ve zdravotnictví

Snižování spotřeby energie