Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (NPO) je souhrn reforem a investic využívajících prostředků v rámci evropského Nástroje pro oživení a odolnost  (Recovery and Resilience Facility, RRF)

Jaké jsou cíle NPO?

Plán národní obnovy má sloužit zejména k oživení české ekonomiky po pandemii Covidu-19. Podpora podniků proběhne především formou dotačních výzev, finance budou směřovány převážně do zelené a digitální transformace. 

Kdy bude NPO spuštěn?

Český národní plán obnovy byl schválen v září 2021. Do konce roku 2022 musí rozdělit 70 % financí. Výše celkových grantů je 191 mld. Kč. Tato částka se alokuje mezi šest pilířů NPO.

Plán národní obnovy stojí na šesti pilířích

1. Digitální transformace

Hlavním cílem je zefektivnit prostřednictvím digitalizace státní správu, urychlit tímto nástrojem stavební řízení, ale také přispět
k digitalizaci podniků.

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Cílem je přispět ke zlepšení životního prostředí, pomocí podpory udržitelné dopravy, snížením energetické náročnosti, hojnější využívání čistých zdrojů a dopravy či investic do recyklační infrastruktury.

3. Vzdělání a trh práce

Cílem je přispět ke zlepšení digitálních dovedností a kvalitě vzdělávání.

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19

Cílem je rozvoj podnikání, kulturního a kreativního sektoru například pomocí investičních aktivit či přípravy regionálních investorů na přechod na zelenou a digitální ekonomiku.

5. Výzkum, vývoj a inovace

Cílem je přispět k obnovení ekonomiky a posílení její odolnosti zejména prostřednictvím výzkumu a vývoje a zvýšit konkurenceschopnost podniků. Dalším záměrem je posílit výzkum a vývoj ve zdravotnických oborech.

TREND lze rozdělit na dvě dotační výzvy pro technologické lídry a nováčky, obě tyto kategorie slouží k podpoře výzkumu a vývoje v podnicích. 

6. Zdraví a odolnost obyvatel

Zlepšení kvality zdravotní a zejména onkologické léčby.