Elektromobilita
v podnicích

Aktualizace 18.3. 2022 - Vyhlášení dotační výzvy týkající se elektromobility je prozatím pozastaveno.

Na co bude dotace určená?

Dotace bude určená na nákup vozidel na elektrický či uhlíkový pohon, dobíjecích elektro stanic apod.

Pro koho bude dotace určená?

Dotace eletromobilita v podnicích bude určená pro malé, střední i velké podniky v ČR (i na území hlavního města Prahy) i pro OSVČ.

Jaké budou podmínky a cíle dotace?

Cílem dotace bude umožnit podnikatelským subjektům nákup osobních i užitkových elektromobilů.

Dotaci nebude možné využít na již objednané či rezervované vozy. Maximální cena vozidla bude pravděpodobně 1 250 000 Kč bez DPH.

Co lze považovat za způsobilý výdaj pro dotaci?

Za způsobilé budou pokládány náklady na pořízení vozidla s alternativním pohonem či elektro-nabíjecích stanic. 

Jaká bude míra podpory?

Míra podpory se pravděpodobně bude pohybovat mezi 40 - 60 % ze způsobilých výdajů, dle velikosti podniku. Dotace bude počítána z rozdílu mezi cenou elektromobilu a srovnatelným benzinovým či naftovým vozem.