OPTAK

Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

O co se jedná?

OPTAK navazuje na předchozí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Stejně jako u předchozího operačního programu je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Celková alokace programu by měla přesáhnout 80 mld. Kč
a celková míra podpory pro jednotlivé projekty bude v rozmezí 25 – 80 %.

Jaké jsou cíle OPTAK?

Stejně jako předchozí operační program má i OPTAK směřovat především ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Program se zaměřuje na 5 základních priorit:

  • posilování výkonnosti podniků,
  • rozvoj podnikání a konkurenceschopnost MSP,
  • rozvoj digitální infrastruktury,
  • posun k nízkouhlíkovému hospodářství,
  • efektivní nakládání se zdroji.

Dotační výzvy OPTAK

Inovace
Inovace slouží k nákupu nové výrobní technologie, stroje, softwaru nebo práva duševního vlastnictví pro výrobu inovativních produktů z Vašeho předcházejícího výzkumu a vývoje, nebo z nakoupených patentů a licencí. Více...
Úspora energie
Dotace je určená k podpoře projektů snižujících energetickou náročnost podniků. O dotaci mohou zažádat podniky všech velikostí se sídlem na území České republiky. Výše podpory je až 50 %. Více...
Aplikace
Dotační program Aplikace slouží pro podporu projektů zaměřených na výzkum a vývoj, které mají tržní potenciál. Míra podpory se liší v závislosti na velikosti podniku. Více...