OP TAK

Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

O co se jedná?

OP TAK navazuje na předchozí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Stejně jako u předchozího operačního programu je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Celkem je z fondů EU alokováno 81,5 miliardy korun. 

Pro koho je OP TAK určen?

Stejně jako předchozí operační program má i OP TAK směřovat především ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Co se velkých podniků týče, zavádí OP TAK nové podkategorie „small mid-caps“ a „mid-caps“. Podpora bude pro velké podniky zaměřena především na výzkum a vývoj. 

Jaké jsou cíle OP TAK?

Program se zaměřuje na 6 základních priorit:

 • posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu vývoje a inovací
 • rozvoj podnikání a konkurenceschopnost MSP,
 • rozvoj digitální infrastruktury,
 • posun k nízkouhlíkovému hospodářství,
 • efektivní nakládání se zdroji,
 • rozvoj udržitelné mobility.

Kdy budou vyhlášeny dotační výzvy?

Dle ministra průmyslu a obchodu se dočkáme prvních dotačních výzev z oblasti energetiky a výzkumu, vývoje a inovací již v průběhu tohoto léta. Podle projektové manažerky agentury API (zprostředkující subjekt pro OP PIK i OP TAK) se bude pravděpodobně jednat
o výzvy:

 • Aplikace
 • Inovace
 • Inovační Vouchery
 • Proof of Concept
 • Spolupráce
 • Úspory energie
 • Obnovitelné zdroje
 • Smart Girds

Nenechte si utéct novinky.

Přihlaste se k odběru novinek v oblasti dotací.