Aplikace

Na co je dotační program určen?

Dotační program Aplikace slouží pro podporu projektů zaměřených na výzkum a vývoj, které mají tržní potenciál.

Pro koho je dotační program určen?

Program je určen pro podniky všech velikostí, které působí v oblastech IT, stavebnictví, zpracovatelského průmyslu, zásobování vodou a s tím souvisejícími činnostmi s odpady a sanacemi. Dále pak pro podniky zabývající se vědeckou a technickou činností v oblasti výzkumu a vývoje.

Jaké jsou podmínky a cíle dotačního programu?

Podmínkou pro získání dotačního programu Aplikace je realizace projektu mimo území hlavního města. Společnost, která o dotační program zažádá, by v minulosti již měla mít zkušenost s výzkumně-vývojovou činností a svůj projekt zaměřovat na inovaci. 

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro program Aplikace?

Za způsobilé jsou pokládány náklady na mzdy pracovníků, kteří na projektu pracují. Dále potom materiál, stavební komponenty, licence či odpisy. Mezi způsobilé výdaje lze také zařadit například režijní náklady týkající se energií apod. 

Jaká je míra podpory?

Míra podpory se liší v závislosti na velikosti podniku.  U malých podniků lze získat až 80 % ze způsobilých výdajů, u středních 75 %
a velkých 65 %.