Marketing

Na co je dotace určená?

Dotace má podpořit firmy v účasti na zahraničních veletrzích a výstavách. 

Pro koho je dotace určená?

Dotace je určená pro firmy mimo území hlavního města Prahy a splňující podmínky dotace.

Jaké jsou podmínky a cíle dotace?

Cílem je umožnit účast podnikům na mezinárodních veletrzích. Dotovaný projekt podporuje účast ve třech následujících letech od schválené dotace.

Dotační program je určen pro firmy, jejichž obor podnikání je: zpracovatelský průmysl, ICT, věda a výzkum, stavebnictví, energetika, obchod, služby a těžba.  Další podmínkou je prokázání potencionálu tržní expanze na mezinárodní trhy. 

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro dotaci?

Za způsobilé je možné pokládat výdaje na  pronájem výstavní plochy a stánku, dopravu exponátů, tvorbu propagačních materiálů
a povinné poplatky spojené s účastí. 

Jaká je míra podpory?

Míra podpory je 50 % ze způsobilých výdajů, částka se pak pohybuje od 200 000 do 4 000 000 Kč na jeden projekt.