Potenciál

Na co je dotace určená?

Dotace je určená k vybudování zázemí pro výzkum a vývoj podniků.

Pro koho je dotace určená?

Dotace je určeny pro malé, střední a velké podniky na území ČR splňující podmínky. 

Jaké jsou podmínky a cíle dotace?

Cílem je podpořit firmy ve vybudování zázemí výzkumně-vývojové činnosti.

Podmínkou je realizace projektu mimo území hlavního města Prahy. Mezi další podmínky patří reálný předpoklad, že poznatky
z výzkumně-vývojové činnosti budou využity ve výrobě. Stroje a technologie podporované touto dotací však budou složit výhradně
k vývoji a testování, nikoliv k sériové výrobě. 

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro dotaci?

Za způsobilé je možné pokládat náklady na nákup a pořízení stojů a technologií, softwaru, licencí patentů a vybavení.  Dotace není určena na nákup pozemků a budov.

Jaká je míra podpory?

Míra podpory na jeden projekt je 50 %.