Úspory energie

Na co je dotace určená?

Dotace je určená k podpoře projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti podniků. 

Pro koho je dotace určená?

Dotace na úspory energie jsou určeny pro malé, střední i velké podniky v ČR, které splnily podmínky projektu. 

Jaké jsou podmínky a cíle dotace?

Cílem dotace je výrazně snížit konečnou spotřebu energie v podnicích. O dotaci mohou zažádat společnosti všech velikostí se sídlem
na území České republiky. Podmínkou dotace je, že projekt musí být realizován mimo území hlavního města Prahy a firma musí působit
v jednom z níže uvedených odvětví:  

 • zpracovatelský průmysl,
 • zemědělství, těžba a dobývání,
 • výroby a rozvody energie,
 • cestovní ruch, 
 • zásobování vodou,
 • nakládání s odpady, sanacemi,
 • stavebnictví,
 • velkoobchod a maloobchod,
 • informační a komunikační činnosti,
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa),
 • vědecké a technické činnosti,
 • administrativní a podpůrné činnosti,
 • tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti.

Projekt musí být navržen tak, aby vedl k reálné úspoře energií v daném podniku. 

Co lze považovat za způsobilý výdaj pro dotaci?

Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení nových výrobních technologií, nahrazujících ty méně efektivní. Dále potom náklady na zateplení budov, výměnu oken, osvětlení, modernizaci rozvodů, vybudování zdrojů obnovitelné energie apod., ale i projektovou dokumentaci a energetické posudky. 

Jaká je míra podpory?

Míra podpory závisí na velikosti podniku. U malých firem lze získat podporu ve výši 50 % , u středních 40 %
a u velkých 30 % ze způsobilých výdajů.