TA ČR 

Technická agentura České republiky

TA ČR je organizační složka státu. Zřízena byla zákonem 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2009. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu na aplikovaný výzkum a vývoj.