TA ČR 

Technická agentura České republiky

TA ČR je organizační složka státu. Zřízena byla zákonem 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2009. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu na aplikovaný výzkum a vývoj. 

Dotační výzvy 

THÉTA
Dotační program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Důležité u projektů je vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v oblastech energetiky. Míra podpory pro podniky je až 80 %. Více...
TREND

TREND lze rozdělit na dva dotační programy: pro technologické lídry a nováčky. Oba slouží k podpoře výzkumu a vývoje v podnicích. 

TREND - technologičtí lídři je dotace určená pro malé, střední a velké podniky na území celé ČR (i na území hlavního města Prahy), které již mají zkušenost
s výzkumem a vývojem provozovaným jimi samotnými nebo prostřednictvím výzkumné organizace. Míra podpory je až 70 %. Více....

TREND - nováčci dotace je určená pro malé, střední
a velké podniky na území celé ČR (i na území hlavního města Prahy), které v posledních pěti letech nečerpaly žádnou podporu na výzkum a vývoj v celkové výši nad 1 mil. korun. Míra podpory je až 80 %. Více...