TREND
nováčci

Na co je dotace určená?

Dotace je určená na podporu výzkumu a vývoje ve firmách.

Pro koho je dotace určené?

Dotace z dotačního programu TREND - nováčci je určená pro malé, střední a velké podniky na území celé ČR (i na území hlavního města Prahy), které v posledních pěti letech nečerpaly žádnou podporu na výzkum a vývoj v celkově výši nad 1 mil. korun.  

Jaké jsou podmínky a cíle dotace?

Cílem projektu je podpořit podniky v jejich výzkumně-vývojové činnosti, při které doloží konkrétní výsledek a následně ho uplatní v praxi. Projekty budou zaměřeny zejména na oblasti:

  • pokročilé výrobní technologie,
  • pokročilé materiály a nanotechnologie,
  • fotonika a mikro-/nanoelektronika,
  • biotechnologie,
  • umělá inteligence,
  • digitální bezpečnost a propojenost.

Projekty musí vést k výraznému zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Co lze považovat za způsobilý výdaj pro dotaci?

Do těchto výdajů lze zahrnout náklady na smluvní výzkum, přímé i nepřímé náklady, dále náklady na nástroje a vybavení (ve formě odpisů) a také osobní náklady. 

Jaká je míra podpory?

Míra podpory dosahuje až 80% způsobilých výdajů, maximálně však do výše 20 mil. Kč na jeden projekt.