TREND 

technologičtí lídří

Na co je dotace určená?

Dotace je určená na podporu výzkumu a vývoje ve firmách.

Pro koho je dotace určená?

Dotace z dotačního programu TREND - lídři je určená pro malé, střední a velké podniky na území celé ČR (i na území hlavního města Prahy), které již mají zkušenost s výzkumem a vývojem provozovanými jimi samotnými nebo za pomoci výzkumné organizace.

Jaké jsou podmínky a cíle dotace?

Cílem projektu je podpořit podniky v jejich výzkumně-vývojové činnosti, při které doloží konkrétní výsledek a následně ho uplatní v praxi. Projekty budou zaměřeny zejména na oblasti výrobní, digitální a kybernetické technologie. 

Co lze považovat za způsobilý výdaj pro dotaci?

Do těchto výdajů lze zahrnout náklady na smluvní výzkum, přímé i nepřímé náklady (přičemž nepřímé musí tvořit max. 25 % ze způsobilých výdajů). Dále potom náklady na nástroje a vybavení (ve formě odpisů) a osobní náklady. 

Šestá veřejná soutěž

Cílem je výběr návrhů projektů, které se zaměřují na tvorbu výsledků VaV. Tyto výsledky budou následně využity pro vlastní podnikatelskou činnost. Dotace je určená pro podniky, které již realizovali vlastní VaV projekty, nebo pro podniky kteří mají zkušenost s nákupem služeb VaV od výzkumných organizací.

Maximální podpora bude 70 % ze způsobilých výdajů. Maximální vydaná částka na projekt bude 25 mil. Kč

Lhůta pro podání návrhů projektů: 28. 4. 2022 - 16. 6. 2022

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. 

Sedmá veřejná soutěž

Cílem sedmé veřejné soutěže je vybrat návrhy projektů z průmyslového a experimentálního vývoje. Soutěž je zaměřena na podporu projektů, které se věnují vývoje technologií 5G a vyšších. Zdroj financování je NPO. 

Maximální podpora bude 70 % ze způsobilých výdajů. Maximální vydaná částka na projekt bude 15 mil. Kč

Lhůta pro podání návrhů projektů: 28. 4. 2022 - 13. 6. 2022

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.