Éta

Na co je dotace určená?

Dotační program se zaměřuje na společenskovědní a humanitní výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Pro koho je dotace určená?

Dotace jsou určeny pro malé, střední i velké podniky a pro neziskové a výzkumné organizace. 

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro dotaci?

Za způsobilé je možné pokládat náklady na mzdy výzkumných pracovníků, dále pak náklady na pořízení strojů, přístrojů a vybavení, hmotný i nehmotný majetek i režijní náklady.

Jaká je míra podpory?

Míra podpory závisí na velikosti podniků a typu činností. U malého podniku lze dosáhnou výše podpory až 80 % z vynaložených výdajů, střední podnik má nárok až na 75 % a velký podnik až na 65 % výdajů.