Obnovitelné zdroje energie

Na co je dotační program určen?

Dotační program je zaměřen na podporu výroby a distribuci energií z obnovitelných zdrojů. 

Pro koho je dotační program určen?

Program je určen pro podniky všech velikostí (i pro OSVČ), které působí v oblastech zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, těžby a energetiky.

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro program?

Za způsobilé jsou pokládány náklady vynaložená na výstavbu a instalaci větrných elektráren, malých vodních elektráren, elektrických či plynových čerpadel apod. Dále pak náklady na vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic.

Jaká je míra podpory?

Míra podpory se liší v závislosti na velikosti podniku.  U malých podniků lze získat až 80 % ze způsobilých výdajů, u středních 70 %.