MF - 17

k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů.

Pokyn MF - 17 udává základní podmínky pro uplatnění odpočtu podle zákona č. 586/1992 SB., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1.4. 2019