Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulátoru

Příjem žádostí je prodloužen do 31. 8. 2022

Na co je dotace určená?

Dotace je určená na instalaci nových fotovoltaických systémů instalovaných na střechách, nebo podnikatelských budovách (včetně přístřešků). Dotace lze čerpat jak přímo na projekty fotovoltaik, tak i na systémy s bateriovým uložištěm.

Pro koho je dotace určená?

Dotace na fotovoltaické elektrárny je určená pro malé, střední i velké podniky v ČR (i na území hl. města Prahy), které splnily podmínky projektu. Z dotace jsou vyjmuty pouze podniky 100% vlastněné veřejným subjektem.

Jaké jsou tedy podmínky a cíle dotace?

Cílem projektu je instalace fotovoltaických systémů (a to jak s možností, tak i bez možnosti akumulace energie) v roce 2022 nebo 2023. Podpořeny budou projekty do 1MW. Musí se jednat o střešní instalace nebo instalace na podnikatelských budovách s pouze jedním odběrným místem do sítě. Žadatel o dotaci musí prokázat vlastnická práva k nemovitosti, na které chce fotovoltaiku umístit. 

Dotace je vyplácena ex-post. 

Co lze považovat za způsobilý výdaj pro dotaci?

Do těchto výdajů lze zahrnout samotné pořízení fotovoltaických panelů a jejich konstrukcí, projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti (TDI, AD). Dále také výdaje na samotné stavební práce, dodávky a služby.

Jaká je míra podpory?

Míra podpory se liší v závislosti na systému.  Procentuální míra se neliší dle velikosti podniku. Pro vlastní fotovoltaickou elektrárnu (FVE) dosahuje míra podpory 35 %, pro bateriový systém 4550 %. Dotace je vyplácena ex-post. Podpora Vám bude vyplacena ve zpětném režimu dle způsobilých výdajů. 

Kdy bude spuštěn příjem žádostí?

Příjem žádostí NPO spustí 22. 3. 2022, žádosti bude možné podávat až do 31. 8. 2022.