Proč spolupracovat
s námi? 

RESEA - proč s námi - s námi nikdy nic nepíšete

Samostatnost

Vytvoříme za Vás veškerou potřebnou dokumentaci. Základem našeho týmu jsou specialisté technické dokumentace vzdělaní v technických, přírodovědných a IT oborech, kteří jsou schopni připravit za Vás kompletní technickou dokumentaci k Vašemu projektu. Disponujeme rovněž zkušeným daňovým poradcem a týmem účetních, kteří se postarají o ekonomické podklady.  Zcela z Vás tak sejmeme břímě zdlouhavé administrativy.  
Vy vyvíjíte, my Vám zajišťujeme dokumentaci k financování Vašich projektů.

RESEA - proč s námi - víme, co děláme

Know-how

Za více než 14 let našeho fungování v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj jsme nasbírali řadu zkušeností s různými druhy projektů – malými a jednoduchými pro lokální firmy i velkými a složitými pro nadnárodní koncerny. Zvládli jsme realizovat projekty v široké škále oblastí od strojírenství a IT až po elektrotechnickou, chemickou, metalurgickou, potravinářskou či textilní výrobu. S každým dalším rokem
našeho fungování rostou zkušenosti i odbornost našeho týmu díky novým projektům.

RESEA - proč s námi - zakládáme si na osobním přístupu

Otevřenost

Naše činnost je založena na osobním kontaktu s klientem. Veškeré kroky naší práce jsou Vám osobně vysvětleny a  společná jednání jsou základem pro tvorbu dokumentace. Pravidelně zjišťujeme Vaši zpětnou vazbu na naši práci a na jejím základě průběžně upravujeme parametry vzájemné spolupráce, aby pro Vás byly optimální. Neschováváme se před odpovědností. Na našem webu naleznete přímý kontakt na všechny odpovědné pracovníky až po jednatele, které můžete v případě potřeby kontaktovat.

RESEA - proč s námi - neopustíme vás v případě kontroly

Obhajoba

Odčitatelná položka na VaV s sebou nese riziko kontroly finančního úřadu. Za svou prací si vždy stojíme a po celou dobu případné kontroly Vám poskytujeme plnou součinnost. Své dílo si před kontrolním orgánem obhájíme. Úspěšně jsme absolvovali kontroly u řady našich projektů, dokážeme rovněž pomoci v případě obhajoby projektu, na jehož tvorbě jsme se nepodíleli.

RESEA - proč s námi - nezavazujeme si vás

Svoboda

Naše smlouvy nejsou časově ohraničeny a nenutí Vás s námi spolupracovat na předem určenou dobu. Snažíme se, abyste s námi byli spokojeni a naše spolupráce probíhala co nejdéle. Za tímto účelem průběžně zjišťujeme Vaši zpětnou vazbu a operativně řešíme jakoukoliv vzniklou situaci. Pokud s námi i přesto nejste spokojeni
a nedokážeme nalézt oboustranně akceptovatelné řešení, naše smlouva Vás k pokračování vzájemné spolupráce nezavazuje.