THÉTA

Příjem návrhů projektů je spuštěn do 27. 7. 2022

Na co je dotační program určen?

Dotační program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Důležité u projektů je vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v oblastech energetiky.

Pro koho je dotační program určen?

Program je určen pro podniky a výzkumné organizace. 

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro program?

Za způsobilé jsou pokládány osobní náklady na pracovníky, náklady na pořizování strojů a vybavení ale i náklady na smluvní výzkum. Dále lze do způsobilých výdajů zahrnou i režijní náklady.

Podprogram 1

Podprogram je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti jaderných zařízení, regulace energetiky a další.

Intenzita podpory bude až 90 % na jeden projekt. Maximální částka podpory na projekt je 10 mil. Kč.

Lhůta pro podání návrhů projektů: 2. 6. 2022 - 27. 7. 2022

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Podprogram 2

Cílem je přispět k modernizaci sektoru energetiky pomocí výzkumu vývoje a inovací energetických technologií a jejich prvků. minimálně jeden z uchazečů musí být podnik, který výstupy/výsledky projektu uplatní v praxi.

Intenzita podpory bude až 60 % na jeden projekt. Maximální částka podpory na projekt není omezená.

Lhůta pro podání návrhů projektů: 2. 6. 2022 - 27. 7. 2022

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat