ZÉTA

Na co je program určen?

Program je určen na podporu projektů podniků, které do svého výzkumného týmu zapojí studenty či mladé výzkumné pracovníky z akademické sféry. Předpokladem projektů je praktické využití zjištěných výsledků.

Pro koho je program určen?

Dotační program je určen pro všechny podniky (i s realizací na území hlavního města Prahy)

Jaké jsou podmínky a cíle programu?

Cílem programu je propojení studentů a mladých výzkumných pracovníků z řad akademiků a podniků. 

Mezi podmínky dotačního programu se řadí zapojení řešitelského týmu skládající se z alespoň čtyřčlenného týmu (z mladých výzkumných pracovníků a studentů spadající pod věkovou hranici 35-ti let) a jejich mentora.

Co lze považovat za způsobilý výdaj?

Do způsobilých výdajů lze zařadit osobní náklady pracovníků podílejících se na projektu. Dále pak náklady na smluvní výzkum, vybavení a další přímé a nepřímé náklady.