Národní plán obnovy v roce 2022

V neděli 1. března 2020 v 16:00 byly v České republice zaznamenány první tři případy virové nákazy Covid‑19. Záhy toto onemocnění zcela paralyzovalo kulturní a společenský život v naší zemi, a se silou parního válce počalo devastovat i její ekonomiku. Zásadně postiženy byly firmy působící v oblastech gastronomie, fitness, cestovního ruchu a dalších, ale i výrobní podniky bezmála všech průmyslových odvětví.

Virová nákaza svým globálním rozsahem, nečekaností i razancí, se kterými vstoupila do našich životů, nastavila zcela novou realitu. Tehdejší úřadující vláda zareagovala přiměřeně rychle, nicméně její opatření v některých ohledech kopírovala chaotičnost tehdejší doby. Jen Ministerstvem průmyslu a obchodu bylo vypsáno více než dvacet podpůrných programů, v rámci nichž byly rozděleny desítky miliard korun. Tyto finanční prostředky však nebyly směřovány jen do těch nejpostiženějších segmentů naší ekonomiky, ale překvapivě i do heren, kasin či oděvních řetězců, zatímco malé a střední výrobní podniky byly v tomto ohledu spíše zanedbávány.

Nyní je pro oživení naší ekonomiky a její vyvedení z krize vyvolané pandemií Covid‑19 připraven Národní plán obnovy (NPO). Jeho komplexnost i pečlivost, se kterou byl vytvořen, skýtají optimismus, že jím poskytnuté
finanční prostředky budou vynaloženy rovnoměrně a s vysokou efektivitou. NPO je tvořen šesti pilíři, respektive finanční prostředky z něj budou směřovány do podnikatelských aktivit akcentujících tato témata: Podpora podnikání v reakci na pandemii, Digitální transformace, Udržitelná infrastruktura a zelená transformace, Vzdělávání zaměstnanců, Výzkum, vývoj a inovace, Zdraví a odolnost obyvatel. NPO podporuje i projekty na území hlavního města Prahy a cílí nejen na malé a střední, ale i velké podniky.

Národní plán obnovy obsahuje priority vlády České republiky, o čemž koneckonců svědčí i jeho robustnost. V rámci NPO bude rozděleno celkem 191 miliard Kč, přičemž 70 % prostředků z této částky musí být alokováno již do konce roku 2022. Tento fakt představuje pro české podnikatele bezpochyby nemalou, ale jistě atraktivní výzvu.

Závěrem nutno podotknout, že Národní program obnovy nepředstavuje jediný nástroj sloužící k revitalizaci ekonomiky ČR. Jsou tu i další, například strukturální fondy, Modernizační fond programu TREND administrovaný Technologickou agenturou ČR a jiné. Ale o tom až příště.

Auror článku: Tomáš Pernes