ICT a sdílené služby - digitální podnik

ICT a sdílené služby - digitální podnik

Program ICT a sdílené služby je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: 01.09.2021,
 • příjem žádostí: 02.09.-11.10.2021,
 • jak lze využít: podpora investic do hardwaru a softwaru souvisejících se změnou výrobního postupu, rozšířením výrobního sortimentu nebo zvýšením kapacity výroby,
 • žadatelé: malé a střední podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku pro účely digitalizace podniku (servery, HW a SW, systémy AI, rozšířená realita, robotizace či QR čtečky),
  • zabezpečení firemních sítí,
  • Logistické a skladové služby,
  • cloudové služby (max. 20 % rozpočtu).
 • procentní výše podpory:
  • 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik,
  • 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik.
 • absolutní výše dotace: min. 500 000 Kč, max. 30 mil. Kč,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, e-mail: klimes@resea.cz.