Digitální podnik

Na co je dotace určená?

Dotace je určená na nákup hardwaru a softwaru do českých firem.

Pro koho je dotace určená?

Dotace digitální podnik je určená pro malé, střední i velké podniky v ČR (i na území hlavního města Prahy). Bez omezení podnikatelské činnosti.

Jaké jsou podmínky a cíle dotace?

Cílem je podpořit české podniky k využívání digitálních technologií a zvýšit tak úroveň digitalizace či automatizace, která povede k optimalizaci firemních procesů.

Podmínkou pro získání dotace je, že projekt musí vést k zásadní změně v podniku. Jednat se může například o podstatnou modernizaci výrobního procesu, rozšíření portfolia výrobků či nárůst kapacity provozovny. 

Jaké výdaje lze považovat za způsobilé pro dotaci?

Výdaje na pořízení softwaru a hardwaru. Může se jednat například o:

  • pořízení manažerského informačního systému (například pracujícího na bázi umělé inteligenci, či s prvky SmartHome),
  • zvýšení vnitropodnikové konektivity (například vybudování vlastní LAN sítě, či zajištění distančního přístupu zaměstnanců do firemní sítě),
  • pořízení technologií pro logistiku a skladování (například chytré vysokozdvižné vozíky či software na sledování skladových zásob
    a stavu zakázek),
  • zvýšení kybernetické bezpečnosti podniku, 
  • pořízení SW s omezenou funkcionalitou (například účetní SW, licence MS office, cloud apod.).

Jaká je míra podpory?

Míra podpory se pravděpodobně bude pohybovat mezi 20 - 60 % ze způsobilých výdajů, dle velikosti podniku.