Solární panely i na Vaši střechu!

Již přes deset let představují fotovoltaické elektrárny výrazný prvek naší krajiny. V České republice začala být jejich výstavba podporována od roku 2005 formou garantované výkupní ceny elektřiny. Největší boom ovšem zaznamenaly v letech 2008 - 2010 kdy na polích vyrostly stovky těchto zařízení. Na počátku své éry však ve společnosti budily často značně rozporuplné reakce.

Na jedné straně byly fotovoltaické elektrárny vnímány jako vítaný „zelený“ zdroj energie, využívající tolik preferované obnovitelné zdroje a vyžadující jen relativně nízké provozní náklady. Na druhé straně však tyto instalace sklízely kritiku za to, že zabírají zemědělskou půdu, narušují krajinný ráz, snižují prostupnost krajiny a v neposlední řadě představují také riziko pro živočichy. Některé druhy ptáků totiž zaměňují lesknoucí se rozsáhlé plochy solárních panelů za vodní hladinu a při pokusu o dosednutí se často zraní či usmrtí. Pověst fotovoltaiky v České republice v minulosti také značně poškodila nevhodně nastavená a dodatečně upravovaná legislativa pro výkup solární energie a zavedení solární daně v roce 2010.

V současné době má fotovoltaika již většinu svých „dětských nemocí“ za sebou. Od dřívějších megalomanských projektů zakládaných „na zelené louce“ se hojně ustupuje. Přednost se naopak dává osazování střech obytných domů, budov a průmyslových ploch fotovoltaickými panely. Takové instalace přináší jak úspory svým zřizovatelům (ať již soukromým osobám nebo firmám), tak i prospívají krajině a životnímu prostředí obecně.

Od roku 2021 je možné pro zřízení fotovoltaické instalace žádat příspěvek v rámci Národního plánu obnovy. Jednou z výzev tohoto dotačního programu, zaměřeného na zmírnění dopadů pandemie covid-19 a znovunastartování ekonomiky, je i podpora fotovoltaik s možností (i bez možnosti) akumulace. Program je určen pro malé, střední i velké podniky a výše podpory dosáhne až 50 % nákladů. Podpořeny budou projekty do výkonu 1MW realizované na území ČR (včetně hlavního města Prahy).

Je zřejmé, že fotovoltaika stále méně představuje pouhou alternativu, ale je na dobré cestě stát se rovnocenným zdrojem energie vzhledem k tradičním možnostem.

Autorka článku: Eva Čermáková