Jiří Nahodil

Snížení superodpočtu na 100 %

Snížení superodpočtu na 100 %

Souvislost s větším celkem

Souvislost s větším celkem

Časté chyby v dokumentaci výzkumu a vývoje

Časté chyby v dokumentaci výzkumu a vývoje