Snížení superodpočtu na 100 %

V letech 2020 a 2021 se základní sazba superodpočtu na výzkum a vývoj (dále také „VaV“) držela na 200 %. V rámci úsporných opatření však parlament Slovenské republiky přistoupil v říjnu 2021 k jejímu snížení na polovinu, tedy na 100 %, přičemž změna nabyla platnosti k 1.1.2022.

Díky původní sazbě se superodpočet (slovenská obdoba odčitatelné položky na VaV) těšil mezi firmami realizujícími výzkumné a vývojové činnosti značné oblibě, neboť jeho prostřednictvím bylo možné ušetřit nemalé finanční prostředky. I přes snížení superodpočtu se ovšem stále jedná o velmi užitečný nástroj, a proto lze předpokládat, že jej budou slovenské firmy i nadále hojně využívat. Ve srovnání s dotacemi se totiž jedná o nárokovatelnou a poměrně jednoduchou formu podpory VaV na Slovensku, a to bez ohledu na průmyslové odvětví či velikost podniku.

Snížení superodpočtu logicky vyvolalo negativní odezvu u slovenských firem, přičemž mezi „nejhlasitější“ kritiky patřila Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. Její generální sekretář Andrej Lasz se k tomuto tématu vyjádřil následovně: „Superodpočet na vedu a výskum považujeme za opatrenie, ktoré za ostatné roky významne zvýšilo inovatívny výkon slovenského priemyslu a prispievalo k podpore aplikovaného výskumu vo firmách. Práve výskum a vývoj je cesta, ktorou by sme mali ísť.“

Již několikrát zmiňované snížení superodpočtu však odráží jeho poměrně dynamický vývoj, který trvá od roku 2015, kdy byla do slovenské legislativy tato možnost úspory zavedena. Pro srovnání zde zmiňme, že v České republice existuje možnost uplatňovat odčitatelnou položku na výzkum a vývoj již od roku 2005. Vraťme se však zpět k onomu dynamickému vývoji superodpočtu (viz Obrázek 1), jehož sazba se v prvních letech pohybovala na pouhých 25 %. Následně došlo ke strmému růstu až na 200 %, který byl slovenským parlamentem v říjnu roku 2021 zastaven, přičemž byla základní sazba poprvé v historii snížena.

Nyní se vraťme ještě do předchozích let, abychom si mohli ukázat, jakou 200% základní sazba superodpočtu dávala Slovensku výhodu v porovnání se sousedními státy (ČR, Polsko, Maďarsko) držícími se na 100 %. Vzhledem k dvojnásobné hodnotě ušetřených finančních prostředků bylo pro většinu investorů zajímavější (a výhodnější) investovat budování nových výzkumně‑vývojových center právě na území Slovenska. Snížením základní sazby superodpočtu na polovinu tato konkurenční výhoda od 1.1.2022 mizí.

Nejistá je předpověď ohledně počtu podniků, které budou v roce 2022 možnost superodpočtu, vzhledem k jeho omezení, využívat. V roce 2019 při sazbě 100 % uplatnilo superodpočet podle dostupných dat 159 podniků, přičemž o rok později, už při sazbě 200 %, jejich počet vzrostl na konečných 283. Většinovou část (cca 70 %) z nich přitom tvořili živnostníci, mikro a malé podniky.

I přes snížení základní sazby se však zcela jistě vyplatí superodpočet na výzkum a vývoj uplatňovat. Jeho prostřednictvím totiž stále mohou být ušetřeny finanční prostředky v nemalé míře, což se v dnešní nejisté době rozhodně vyplatí.

Možná by Vás mohly zajímat i další články věnující se odčitatelné položce

Klíčové dokumenty pro uplatnění odčitatelné položky na VaV - 3. část

Klíčové dokumenty pro uplatnění odčitatelné položky na VaV - 3. část

Klíčové dokumenty pro uplatnění odčitatelné položky na VaV - 2. část

Klíčové dokumenty pro uplatnění odčitatelné položky na VaV - 2. část

Klíčové dokumenty pro uplatnění odčitatelné položky na VaV - 1. část

Klíčové dokumenty pro uplatnění odčitatelné položky na VaV - 1. část

Snížení superodpočtu na 100 %

Snížení superodpočtu na 100 %

Cíle výzkumu a vývoje

Cíle výzkumu a vývoje

Faktory technické nejistoty

Faktory technické nejistoty

Souvislost s větším celkem

Souvislost s větším celkem

Časté chyby v dokumentaci výzkumu a vývoje

Časté chyby v dokumentaci výzkumu a vývoje

Ocenitelný prvek novosti

Ocenitelný prvek novosti

Odčitatelná položka vs superodpočet

Odčitatelná položka vs superodpočet

Výzvy a rezervy výzkumu a vývoje v ČR

Výzvy a rezervy výzkumu a vývoje v ČR